Koristi in prednosti OKR

Že sama uvedba in uporaba uradne prakse merjenja in spremljanja se izkaže za koristno, kar dokazuje nedavna študija 30.000 ameriških podjetij, ki jo je izvedel Center za ekonomske študije U.S. Census Bureau. Po navedbah avtorjev so imela podjetja, ki so imela strukturirane prakse upravljanja, osredotočene na spremljanje uspešnosti in cilje, bistveno boljše finančne rezultate kot tista, ki takih ukrepov niso uporabljala.

Razlika med OKR in SMART

Skupna značilnost OKR ciljev in SMART ciljev je njuna zgodovina. Oba pristopa k določanju ciljev izhajata iz teorije Petra Druckerja o upravljanju s cilji - Management By Objective (MBO).

Na prvi pogled so SMART cilji podobni OKR ciljem. Oba pristopa ponujata strukturo in imata pravila, ki pomagajo določiti obseg, časovne okvire in uskladitev. Vendar se podobnosti tukaj končajo.

OKR brošure