Interpretacija SMART akronima ni konsistenta, OKR ne pušča dvoma

Na tem področju lahko črka "M" v SMART povzroči zmedo, saj obstaja več različic pomena kratice SMART. Na primer, M lahko pomeni merljiv, smiseln ali motivacijski (Measurable, Meaningful, Motivational).

Zamenjava merljivega s smiselnim ali motivacijskim lahko spremeni strukturo in osredotočenost SMART cilja, pri čemer se zmanjša pomen merjenja napredka, kar OKR eksplicitno poudarja. Pri OKR ni prostora za interpretacijo.

Cilj (Goal) vedno vsebuje kratek kvalitativno napisan stavek (Objective) in ključne rezultate (Key Results). V angleškem jeziku je Objective sinonim za besedo Goal. V slovenskem jeziku tako za Goal kot tudi za Objective uporabljamo besedo "cilj". 

Celoten koncept sloni na prepričanju, da so cilji ključni za doseganje organizacijskega uspeha.