CILJI IN KLJUČNI REZULTATI

Operativna vpeljava OKR v vaše podjetje

OBJECTIVES AND KEY RESULTS

POKLIČITE

Ali pri svojem delu že uporabljate cilje in bi želeli dodati strukturo, uvesti dobre prakse, oživiti proces? Tudi, če šele razmišljate o uvedbi, vam lahko na tej poti pomagam postaviti strateške in ekipne OKR cilje. Moderna in preizkušena metodologija uspešnih podjetij.

Zakaj uporabljati ciljno vodenje?

Cilji vas ženejo naprej

Motivacija je eden ključnih faktorjev zadovoljstva. Cilji, ki jih družno postavljamo, so gonilo razvoja in inovacij.

Cilji vodijo k odgovornosti

Dogovorjeni cilji, predvsem pa ključni rezultati h katerim stremimo, da so izpolnjeni, nas postavijo v odgovorno vlogo.

Cilji opredeljujejo uspeh

Kako bi brez zastavljenih ciljev vedeli ali smo pri delu uspešni?

Cilji so podlaga za ukrepanje

Ukrepanje ne pomeni sankcij, ampak se iz naučenega ob uspehu ali neuspehu odločati na podlagi podatkov.

Cilji določajo prednostne naloge

Preveč nalog iztočasno je znan recept za slabo opravljeno delo, izgorelost in je na sploh indikator neurejenega vodenja.

Cilji sporočajo namen

Transparentno postavljeni cilji, vidni vsem ekipam, vsem posameznikom, sporočajo fokus in vsebino dela ekip v določenem obdobju.

Spremljanje napredka je pomembno

Postavitev cilja je že pomemben dogodek, redno spremljanje napredka pa je obvezna praksa, ki mora postati del kulture podjetja.

Prepoznavanje napredka je pomembno

Samo spremljanje ni dovolj, potrebno je tudi določanje pragov posameznih metrik, ki so del ključnih rezultatov.

Cilji pripomorejo k morali

Izboljšanje morale lahko dosežemo ne samo ob uspešnih dogodkih, ko so cilji doseženi - že sam dogodek postavljanja ekipnih ciljev je dober motivator.

Zakaj OKR?

Objectives and Key Results (OKR) delujejo drugače kot večina sistemov za določanje ciljev. Prvič, cilji se kreirajo in posodabljajo pogosto, običajno v 90-dnevnem ciklu (čeprav se to lahko spreminja glede na okoliščine). Ta pogostost organizacijam omogoča, da se agilno odzivajo na dogajanje v poslovnem okolju. Drugič, cilji OKR zahtevajo nepopustljivo osredotočenost na tisto, kar je v trenutnem ciklu najpomembnejše pri spodbujanju vašega poslovanja; naj bo to učinkovitejše delo pri reševanju težav strank, izboljšanje proizvodnih procesov ali zaposlitev prave kombinacije ljudi, ki bodo vaše podjetje popeljali na naslednjo raven. OKR zagotavljajo, da se ukvarjate z najbolj strateškimi dejavniki uspeha.

KORISTI IN PREDNOSTI OKR

Nastavitev parametrov

Nastavitev OKR parametrov

Na samem začetku uvedbe OKR (Objectives and Key Results) metodologije kritičnega razmišljanja se je potrebno dogovoriti o nekaj parametrih delovanja - pravilih.

VEČ O TEM

OKR trening

Interaktivne delavnice kreiranja ciljev in ključnih rezultatov v okviru parametrov definiranih v prvem delu. V živo ali virtulno.

VEČ O TEM

Trening OKR ciklov

Učenje periodičnega izvajanja OKR ciklov: (1) Postavljanje in poravnava ciljev, (2) Spremljanje napredka in (3) Refleksija in ponastavljanje.

VEČ O TEM
VSI PROGRAMI